Vítejte na stránkách SDH Vojice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

vyvěšeno: 8. října 2023

V roce 2023 jsme požádali o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Požádali jsme o poskytnutí dotace z programu: 23RRDU52 - Podpora všeobecné sportovní činnosti členů sboru dobrovolných hasičů - účel žádosti o dotaci: Nákup sportovního vybavení pro zlepšení sportovních výsledků členů SDH Vojice, konkrétně jsme žádali o finanční prostředky na zakoupení výškově stavitelné kladiny VARIO 1,2m/0,8m x 8m povrch tartan s rozšířením na dvě 4m kladiny a 1 x džberová ruční plechové stříkačky CTIF.

Z dotačního fondu královéhradeckého kraje byla našemu sboru poskytnuta dotace ve výši 47.200,- Kč. Díky této finanční podpoře královéhradeckého kraje jsme mohli pořídit výškově stavitelnou kladinu 8m (pro tréninky dospělých družstev) s možností rozšíření kladiny na dvě kladiny 4m (pro tréninky dětí) a 1 x džberovou ruční plechovou stříkačku CTIF. Nově zakoupené sportovní vybavení je využíváno pro trénování členů SDH Vojice (děti i dospělí), taktéž nově pořízené sportovní vybavení bylo využito na dětských dnech jako součást překážkové dráhy pro děti i dospělé.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory našemu sboru.