Vítejte na stránkách SDH Vojice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Hasičská zbrojnice

V lednu 2020 nám zastupitelstvo obce Podhorní Újezd a Vojice svěřilo do užívání celou budovu č.p. 174 – budova hasičské zbrojnice. Budova hasičské zbrojnice nám byla svěřena do užívání formou dlouhodobého pronájmu.

Abychom mohli budovu hasičské zbrojnice začít plně využívat k aktivitám sboru, bylo nutné provést kompletní rekonstrukci budovy. Sbor dobrovolných hasičů Vojice proto zažádal o poskytnutí dotace z fondu Královéhradeckého kraje, a taktéž zažádal o poskytnutí příspěvku na rekontrukci budovy hasičské zbrojnice zastupitelstvo obce Podhorní Újezd a Vojice.

Dotace z fondu Královéhradeckoho kraje nám byla schválena a to dokonce v maximální výši - 60.000,- Kč, taktéž nám byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu obce na rekonstrukci budovy Hasičské zbrojnice. Díky této štědré podpoře jsme se mohli pustit do kompletní rekonstrukce budovy.

Vzhledem k nelehké situaci v roce 2020 a různým vládním restrikcím, jsme nemohli realizovat všechny plánované akce pro tento rok, proto jsme se rozhodli, a veškeré finanční prostředky nám svěřené na tyto další akce od obce, jsme investovali do rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice. Budova hasičské zbrojnice nadále zůstáva v majetku obce.

Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice se týkala především vnitřních prostor. Díky uskutečněné rekonstrukci můžeme v současnosti budovu využívat jako zázamí pro veškeré aktivity našeho sboru.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na realizaci rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice. Velmi si vážíme snahy a práce všech členů. Také si velice vážíme svěřených finančních prostředků od zastupitelstva naší obce a zastupitelstva Královéhradeckého kraje, díky kterým se mohl tento projekt začít realizovat.

publikováno: 24. 3. 2023 00:43, Jana Kučerová