Vítejte na stránkách SDH Vojice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie sboru

Sbor byl založen 1. června 1889 řídícím učitelem Bohumilem Douskem a dalšími 25ti nadšenci, mezi kterými byli například: Alois Khun (velitel sboru), František Dušek (náměstek), Karel Peregrin (pokladník a jednatel), Josef Jedlička (četař), Alois Novotný (četař), František Vomáčko (četař), František Jerie (četař), František Marek, Josef Khunt, Václav Bílek a Václav Čermák.

Finanční prostředky na vybavení a činnost sboru byly zabezpečovány formou dobrovolných sbírek a výtěžků z kulturních akcí. Z těchto prostředků byla v roce 1889 zakoupena jednoproudní čtyřkolová stříkačka s příslušenstvím od R. A. Smékala ze Smíchova za 1000 zlatých.

Hasičský sbor se podílel na mnoha kulturních a společenských akcí, jednalo se hlavně o divadla, slavnosti a župnické sjezdy. Už od roku založení dobrovolní hasiči každoročně pořádali ples v hostinci Na Vinici, kde se také konaly valné hromady a členské schůze.

29. června 1895 byla zakoupena další jednoproudní dvoukolová stříkačka s příslušenstvím od R. A. Smékala ze Smíchova za 500 zlatých. V této době se sbor skládal z 31 členů. Václav Bílek, nově zvolený velitel sboru, vystřídal po šesti letech Aloise Khuna. Dalšími členy v této době byli například Alois Sál (náměstek), Antonín Vokrouhlecký (pokladník a jednatel), Hynek Jedlička (četař), František Vomáčko (četař), Jan Sál (četař), Václav Kosek (četař).

8. června 1897 se hasiči podíleli na odhalení pomníku Mistra Jana Husa.

V období 1. světové války dochází k poklesu spolkové činnosti. Mužstvo do 35 let věku se mělo do 24 hodin dostavit ke svým plukům.

Z Vojic odešlo do válečné vřavy 8 členů hasičského sboru. Poslední valná hromada se konala roku 1915 a pak na čtyři roky veškerá spolková činnost vojického hasičského sboru ustala.

6. ledna 1922 se sbor skládal z 68 členů, a to například z Bohumila Douska (správce), Jindřicha Jedličky (velitele), Františka Marka (náměstka) a Václava Plechatého (pokladníka a jednatele).

6. června 1927 se sbor dobrovolných hasičů ve Vojicích zúčastnil oslavy k třicetiletému jubileu postavení pomníku Mistra Jana Husa. Příjem v roce 1927 činil 3340,09 Kč a sbor se skládal ze 75 členů.

V roce 1929 bylo ve sboru 87 členů, 40 žen a 47 mužů. V tomto roce byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka od firmy Stratílek z Vysokého Mýta za 50.000 Kč.

12. října 1935 se sbor skládal ze 101 členů. Na výzvu hasičské župy Hořice se dobrovolně přihlašují do kurzu všeobecné branné přípravy hasiči: Josef Dušek, František Marek, František Valenta, František Militký ml., František Mindl a Václav Plechatý. Celkový příjem za rok 1935 činí 3327,65 Kč.

22. ledna 1938 sbor dobrovolných hasičů ve Vojicích pořídil 28 nových stejnokrojů, které se za krátkou dobu musely přestat nosit, protože se pozvolna rozpoutávala 2. světová válka a následovalo období Protektorátu Čechy a Morava. Bylo zakázáno nošení stejnokrojů, vystavování hasičských znaků a byla pozastavena činnost různých spolků.

Dne 4. července 1942 musel náš sbor odevzdat četnické stanici v Mlázovicích 6 kusů hodnostních nožů.

Po válce v roce 1946 se sbor skládal ze 79 členů s vedením: Jindřich Jedlička (starosta), František Bílek (velitel), František Militký (I. zástupce velitele), Alois Novák (II. zástupce velitele), Josef Bílek (jednatel) a Václav Mádle (pokladník). V tomto roce byla zakoupena elektrická siréna a přenosné motorová souprava s příslušenstvím za 40 044,07 Kč.

Sbor dobrovolných hasičů ve Vojicích je od padesátých let stále aktivním sborem, pořádá plesy, valné hromady a účastní se okrskových soutěží. Dále se podílí na čištění koupaliště, na přípravě a zajištění dozoru při pálení čarodějnic a pomáhá s přípravami dalších kultůrních akcí konaných v rámci obce.

publikováno: 20. 4. 2023 09:13, Jana Kučerová